Jak vytvořit aplikaci, MS Power Platform, PowerApps

2. část – Power Apps tvorba nové aplikace, formulář pro nový záznam

Další článek, z naší minisérie: Jak vytvořit aplikaci v Power Apps, je tu. Všechny naše články této minisérie najdete zde. Dnes nás čeká část, která se věnuje tvorbě formuláře pro nový záznam.

Ve většině případů je třeba čas od času s daty v aplikaci manipulovat. Někdy vytvořit nový záznam, jindy editovat nebo smazat stávající. K prvním dvěma případům se používají formuláře.

NOVÁ OBRAZOVKA

Formulář je dalším užitečným prvkem, který můžete přidat do vaší aplikace. Když chcete vytvořit nový záznam je lepší, když pro něj vytvoříte novou stránku. Přidání této nové stránky je snadné. Stačí jít do levého ovládacího panelu, vybrat „Stromové zobrazení“ (tam uvidíte přehled všech stránek ve vaší aplikaci a jejich prvky) a potom kliknout na „Nová stránka“. Pro formulář vyberte možnost „Prázdná stránka“. Tímto způsobem vytvoříte přehledný formulář, který usnadní uživatelům tvorbu nových záznamů.

Pro zachování podobného vzhledu a uspořádání obrazovek je vhodné vložit popisek do horní části obrazovky, který označí, co se na této obrazovce nachází. Nemusíte vytvářet nový popisek a formátovat ho do stejného vzhledu. Můžete jednoduše zkopírovat celý prvek z předchozí obrazovky. Stačí ho označit a stisknout Ctrl+C, poté na nové obrazovce stisknout Ctrl+V. Potom už jenom změníte text (například na „Nový zaměstnanec“) nebo provedete požadované úpravy.

Tímto jednoduchým postupem můžete snadno přenést a upravit popisky tak, aby odpovídaly obsahu nových obrazovek.

VLOŽENÍ A ÚPRAVA FORMULÁŘE

Nyní se podíváme na samotný formulář. Najdete ho v levém ovládacím panelu na záložce „Vložit“ (kde najdete všechny prvky kromě obrazovek). Tenhle prvek se jmenuje „Formulář pro úpravy“. Jakmile ho přidáte, můžete ho přesouvat a upravovat tak, aby vyplnil dostupné místo na obrazovce.

Formulář zatím není připravený, je prázdný. Potřebujete ho propojit s datovým zdrojem, kam se budou ukládat nové záznamy. K propojení formuláře s datovým zdrojem použijte pravý ovládací panel. Tam najdete vlastnost nazvanou „Zdroj dat“. Stačí ji rozkliknout a vybrat data stejným způsobem jako v galerii. Pokud jste data již propojili s jinou částí aplikace, jsou propojená s celou aplikací a uvidíte daný datový zdroj ve výběrovém seznamu v aplikaci.

Při připojení datového zdroje se automaticky vygenerují pole, která lze zadávat při vytváření nového záznamu. Názvy těchto polí se zobrazí stejně, jako jsou pojmenovány v datovém zdroji (v tomto případě tedy „Title“ je ono pole, kde je uloženo příjmení). Krom pěti polí, které zobrazujete i v galerii je zde ještě pole pro přílohy. To je systémové pole SharePointu a umožňuje vám ke každému záznamu uložit soubory různého druhu.

Pro lepší orientaci uživatele je možné přejmenovat pole „Title“ na „Příjmení“. Ve skutečnosti je „Title“ také prvkem typu popisek. Nicméně, protože je umístěn uvnitř formuláře, je původně uzamčen pro úpravy a musí být odemčen. Stačí označit toto pole a v pravém panelu vybrat záložku „Upřesnit“. Poté stačí kliknout na ikonu zámku. Nyní můžete vlastnost „Text“ ve vlastnostech pole změnit na cokoli jiného, například na „Příjmení“, stejně jako u předchozích popisků v předešlých případech. Tímto jednoduchým krokem můžete přizpůsobit zobrazený text a usnadnit uživatelům zadávání příjmení.

Pokud potřebujete upravit zobrazení polí ve formuláři, například skrýt některá pole, přidat nová pole nebo změnit jejich pořadí, můžete to jednoduše udělat. Označte celý formulář a v pravém panelu v záložce „Vlastnosti“ vyberte možnost „Upravit“ v sekci „Pole“. Zde uvidíte seznam všech polí ve formuláři a jejich aktuální pořadí.

Pokud chcete přidat nové pole, použijte možnost „Přidat pole“ v horní části tohoto seznamu. Zobrazí se vám seznam polí dostupných v datovém zdroji a můžete je vybrat pro zobrazení ve formuláři. Je důležité si uvědomit, že některá pole jsou systémová a automaticky se doplňují při vytváření záznamu, takže je nemůžete manuálně vyplňovat ve formuláři (například pole „Vytvořeno“).

Pokud chcete odebrat jakékoliv pole, jednoduše rozklikněte tři tečky vedle tohoto pole a vyberte možnost „Odebrat“. Můžete také změnit pořadí polí jednoduchým přetažením myší nahoru nebo dolů v tomto seznamu.

Tímto způsobem můžete snadno upravit zobrazení polí ve formuláři podle svých potřeb a zajistit, že se zobrazují pouze relevantní informace ve správném pořadí.

TLAČÍTKO PRO ULOŽENÍ ZÁZNAMU

Aby bylo možné uložit data vyplněná ve formuláři, je třeba přidat prvek Tlačítko (často se používá také prvek Ikona). Jeho úkolem je umožnit uživateli uložit záznam do datového zdroje po vyplnění informací. Nejprve přidejte nový prvek Tlačítko z levého panelu. Po označení tlačítka v pravém panelu v záložce „Vlastnosti“ můžete nastavit různé parametry, zejména vizuální vlastnosti. Je důležité změnit text tlačítka na něco smysluplného, například „Uložit“. Poté přesuňte tlačítko na vhodné místo, například do pravé dolní části pod poslední pole formuláře.

V dalším kroku budeme potřebovat jednoduchý kód, který definuje, že po kliknutí na tlačítko se vyplněné informace uloží jako nový záznam do datového zdroje a následně se přejde zpět na první obrazovku s galerií kontaktů. Opět využijeme řádek vzorců v horní části panelu. Po označení tlačítka vyberte vlastnost „OnSelect“ (v rozbalovacím seznamu vlevo od vzorců). Do řádku vzorců (místo stávajícího textu) napište funkci pro potvrzení formuláře: SubmitForm(‚název formuláře‘). Poté je třeba označit, že následuje další příkaz, a to se dělá pomocí dvou středníků za sebou (;;), pokud pracujete v českém prostředí. Za středníky nebo na nový řádek můžete napsat další příkaz (funkci), v tomto případě pro přechod na jinou obrazovku: Navigate(‚název cílové obrazovky‘). Pokud názvy prvků neobsahují mezery, nemusíte používat apostrofy.

Tímto způsobem můžete jednoduše přidat tlačítko pro uložení dat a nastavit jeho funkcionalitu pro uložení a přechod na další obrazovku v aplikaci.

Nyní můžete spustit náhled aplikace kliknutím na ikonu šipky „Přehrát“ v pravé části horní lišty. Zde můžete vyplnit a uložit nový kontakt. Po uložení se vrátíte zpět na obrazovku s přehledem, kde v galerii uvidíte tento nově přidaný kontakt mezi ostatními. To vám umožní okamžitě zkontrolovat, zda byl kontakt úspěšně uložen a zda se zobrazuje v seznamu kontaktů.

IKONA PRO OTEVŘENÍ FORMULÁŘE

Teď už stačí umožnit uživatelům snadný přístup k formuláři, aby mohli přidat nový kontakt. To provedou jednoduše tak, že kliknou na ikonu a přesunou se na obrazovku s formulářem.

Z levého panelu tedy přidejte libovolný prvek typu Ikona (rozbalte seznam dostupných ikon). Po označení ikony uvidíte různé vlastnosti, včetně vlastnosti „Ikona“, kde můžete vybrat, jak bude ikona vypadat. V našem případě je vhodné použít ikonu Přidat, která má tvar znaménka plus.

Poté jednoduše přesuňte ikonu na vhodné místo, například do pravého horního rohu aplikace. Tímto způsobem uživatelé snadno najdou a kliknutím na tuto ikonu se okamžitě přesunou na obrazovku formuláře, kde mohou přidat nový kontakt bez zbytečného hledání.

Pro umožnění přechodu na obrazovku s formulářem stačí doplnit kód, jak je popsáno výše, do řádku vzorců pro vlastnost „OnSelect“ daného prvku.

Pro začátek napíšete funkci „NewForm(‚název formuláře‘)“, která zajistí, že formulář bude v režimu umožňujícím zadávání nových hodnot a jejich uložení jako nový záznam. Poté oddělte dvěma středníky a následuje samotný příkaz pro přechod na obrazovku pomocí funkce „Navigate(‚název cílové obrazovky‘)“.

Po kliknutí na ikonu s tímto kódem se přesunete na obrazovku s formulářem a budete moci zadávat nový záznam. Tímto způsobem je uživatelům umožněno snadno přecházet na formulář a přidávat nové kontakty bez složité navigace nebo hledání.

TLAČÍTKO ZPĚT

Určitě se stane, že někdo klikne na ikonu pro přechod na formulář, ale pak si rozmyslí, že nechce přidávat nový kontakt. Bude se chtít vrátit zpět na obrazovku s galerií, aniž by přitom prováděl jakékoliv uložení. K tomu můžete využít další tlačítko.

Přidejte toto tlačítko a do vlastnosti „Text“ napište například „Zpět“. Poté ho jednoduše přesuňte na vhodné místo, například do levého dolního rohu obrazovky. V řádku vzorců pak jen doplněte požadované příkazy pro vlastnost „OnSelect“.

První příkaz, který můžete použít, je „ResetForm(‚název formuláře‘)“. Tím se vymažou všechna pole, která uživatel vyplnil, a při dalším otevření formuláře může začít od začátku bez potřeby ručního mazání.

Za tento příkaz a dva středníky přidejte příkaz „Navigate(‚název cílové obrazovky‘)„. Tím se uživatel po kliknutí na tlačítko „Zpět“ vrátí zpět na obrazovku s galerií kontaktů.

V náhledu aplikace můžete opět vyzkoušet funkčnost tohoto tlačítka a přesvědčit se, že uživatelé budou mít možnost se vrátit na galerii bez potřeby provádět jakékoli nechtěné uložení dat.

ŠKOLENÍ POWER APPS KROK ZA KROKEM

Chcete se naučit aplikace v Power Apps tvořit od A do Z. Přihlaste se na náš kurz pro začátečníky. V průběhu kurzu si vytvoříte aplikaci HelpDesk a na praktickém příkladu se naučíte, jak v Power Apps pracovat a aplikace vytvářet.

NAŠE MINISÉRIE ČLÁNKŮ

Zajímá vás, co dalšího lze v Power Apps nastavit a jak dále aplikaci tvořit. Sledujte naši minisérii článků, kam pravidelně přidáváme další články o Power Apps.

Napsat komentář