Jak vytvořit aplikaci, MS Power Platform, PowerApps

2. část – Power Apps tvorba nové aplikace, formulář pro nový záznam

Další článek, z naší minisérie: Jak vytvořit aplikaci v Power Apps, je tu. Všechny naše články této minisérie najdete zde. Dnes nás čeká část, která se věnuje tvorbě formuláře pro nový záznam.

Ve většině případů je třeba čas od času s daty v aplikaci manipulovat. Někdy vytvořit nový záznam, jindy editovat nebo smazat stávající. K prvním dvěma případům se používají formuláře.

Nová obrazovka

Formulář je opět jeden z dalších ovládacích prvků, který jde přidat na obrazovku aplikace. Lepší však je, když se pro něj vytvoří nová stránka, na kterou se přejde ve chvíli, kdy bude chtít uživatel nový záznam vytvořit. Novou obrazovku přidáte z levého ovládacího panelu, když nejdříve zvolíte Stromové zobrazení (zde vidíte přehled všech obrazovek ve vaší aplikaci a všechny prvky na nich) a poté Nová obrazovka a pro tento případ vyberete Prázdná obrazovka.

Nyní, aby se zachoval podobný vzhled a rozložení obrazovek, by bylo vhodné opět vložit popisek do horní části obrazovky s nápisem, co na dané obrazovce je. Není třeba vkládat nový a formátovat ho do stejné podoby, lze také celý prvek zkopírovat z předchozí obrazovky. Jednoduše ho označíte a stisknete Ctrl+C a na nové obrazovce dáte Ctrl+V. Poté jen změníte text (například na “Nový zaměstnanec”) nebo upravíte, co potřebujete.

Vložení a úprava formuláře

Teď na řadu přichází samotný formulář. Opět tento prvek najdeme v levém ovládacím panelu v záložce Vložit (odkud se přidává jakýkoli nový prvek kromě obrazovky). Prvek se jmenuje Formulář pro úpravy. Po jeho přidání ho můžete opět přesunout a roztáhnout, aby zabíral zbytek volného místa. Jak si můžete všimnout, je však prázdný. Je ho třeba zas připojit k datovému zdroji, do kterého má ukládat nové záznamy. Po vybrání formuláře v pravém ovládacím panelu je vlastnost Zdroj dat, kterou lze rozkliknout a vybírat data stejným způsobem, jako v galerii. Tím, že jste data už jednou připojili k nějaké části aplikace, jsou připojené k celé aplikaci a vidíte daný zdroj dat v rozevíracím seznamu v aplikaci.

Při připojení datového zdroje se automaticky vygenerují pole, která lze zadávat při vytváření nového záznamu. Názvy těchto polí se zobrazí stejně, jako jsou pojmenovány v datovém zdroji (v tomto případě tedy Title je ono pole, kde je uloženo příjmení). Krom pěti polí, které zobrazujete i v galerii je zde ještě pole pro přílohy. To je systémové pole SharePointu a umožňuje vám ke každému záznamu uložit soubory různého druhu.

Aby bylo intuitivnější pro uživatele, kam zadávat příjmení, je možné přepsat Title na Příjmení. Jedná se totiž také o prvek typu popisek. Jelikož je ale uvnitř formuláře, je zpočátku zamčený pro úpravy a je třeba ho odemknout.  Pokud ho označíte a v pravém panelu zvolíte záložku Upřesnit, stačí už jen kliknout na ikonu zámku. Poté můžete ve vlastnosti Text změnit zobrazovaný text na cokoli jiného jako u popisků v předchozích případech.

Pokud by se některé pole ve formuláři nezobrazilo, některé tam mít nechcete nebo jen chcete změnit pořadí polí, lze tak učinit. Při označení celého formuláře v pravém panelu Vlastnosti zvolíte Upravit v řádku Pole. Zde uvidíte seznam všech polí ve formuláři a jejich pořadí. Pro přidání nového pole máte v horní části možnost Přidat pole, kde se zobrazí seznam polí, které datový zdroj obsahuje a je možné je zobrazit ve formuláři. Některá jsou systémová a doplňovaná automaticky při vytvoření záznamu, tedy není možné je vyplňovat ručně ve formuláři (např. pole Vytvořeno). Pokud chcete jakékoli pole odebrat, rozkliknete tři tečky vedle onoho pole a dáte Odebrat. Pořadí polí pak měníte jednoduchým přetažením myší výš či níž v tomto seznamu.

Tlačítko pro uložení záznamu

Když jsou nadefinovaná a naformátovaná pole ve formuláři, je třeba po vyplnění polí tyto data uložit. K tomu poslouží například prvek Tlačítko (často se využívá i prvek Ikona). Cílem je, aby uživatel po vyplnění informací klikl na toto tlačítko a záznam se uložil do datového zdroje. Nejdříve tedy z levého panelu přidáme nový prvek typu Tlačítko. Po jeho označení lze v pravém panelu Vlastnosti opět nastavit různé parametry (především vizuální). Důležité je změnit text tlačítka na něco smysluplného, v tomto případě například na “Uložit”. Tlačítko poté přesunete na vhodnou pozici, například doprava dolů pod poslední pole.

V dalším kroku bude třeba jednoduchým kódem nadefinovat, že když se na tlačítko klikne, vyplněné informace se uloží jako nový záznam do datového zdroje a poté se přejde zpět na první obrazovku s galerií kontaktů. K tomu využijete opět řádek vzorců v horní části. Při označení tlačítka vyberete vlastnost OnSelect (v rozbalovacím seznamu vlevo od řádků vzorců).  Do řádku vzorců (místo čehokoli, co tam je nyní napsáno) zapíšete funkci pro potvrzení formuláře: SubmitForm(‘název formuláře’). Poté je třeba označit, že bude následovat nový příkaz (přechod na první obrazovku). K tomu se používají dva středníky za sebou ;; (v anglickém prostředí jen jeden středník). Za ně nebo na nový řádek můžete napsat další příkaz (funkci), v tomto případě pro přesun na jinou obrazovku: Navigate(‘název cílové obrazovky’). Pokud názvy prvků neobsahují žádné mezery, není třeba používat apostrofy.

Nyní můžete spustit náhled aplikace (ikona šipky Přehrát v pravé části horní lišty) a zde vyplnit a uložit nový kontakt. Po uložení vás to vrátí na obrazovku s přehledem, kde v galerii uvidíte tento nově přidaný kontakt mezi ostatními.

Ikona pro otevření formuláře

Teď už stačí umožnit uživatelům, aby se jim formulář zobrazil, a tedy měli možnost přidat nový kontakt. Ideálně tak, že kliknou na ikonu a přesunou se na obrazovku formuláře. Z levého panelu tedy přidejte jakýkoli prvek typu Ikona (rozbalte seznam Ikony). Po jejím označení uvidíte mezi jejími vlastnostmi i vlastnost Ikona, kde lze vybrat, jak bude ikona vypadat. V tomto případě je vhodné použít ikonu Přidat (tvar znaménka plus). Poté ikonu umístěte na vhodné místo, například do pravého horního rohu aplikace.

Následně stačí jen doplnit kód pro přechod na obrazovku formuláře. Stejně, jak je popsáno výše, zapíšete do řádku vzorců pro vlastnost OnSelect dané příkazy. Krom přechodu na obrazovku formuláře je třeba určit, v jakém režimu se má formulář zobrazit (pro zadávání nového záznamu, úpravu stávajícího nebo náhledu stávajícího). Nejdříve tedy napíšete funkci NewForm(‘název formuláře’), což zařídí, že formulář bude v režimu, kdy do něj lze zadávat nové hodnoty a uložit je jako nový záznam. Poté oddělen dvěma středníky následuje samotný příkaz pro přechod na obrazovku Navigate(‘název cílové obrazovky’). Po kliknutí na ikonu s tímto kódem se přesunete na formulář a můžete zadávat nový záznam.

Tlačítko zpět

Jistě nastanou případy, kdy někdo klikne na ikonu, ale pak si rozmyslí, že nechce přidávat nový kontakt. Bude se pak chtít vrátit na obrazovku s galerií bez toho, aniž by přitom něco ukládal. K tomu lze využít další tlačítko. Přidejte ho a do vlastnosti Text napište například “Zpět”. Přesuňte ho na vhodné místo, například levý dolní roh. V řádku vzorců pak jen doplníte požadované příkazy pro vlastnost OnSelect. Prvně může být žádoucí, aby po kliknutí na Zpět se vyčistilo vše, co už uživatel zadal, a tedy při znovu otevření formuláře mohl začít vyplňovat od začátku bez nutnosti mazání. K tomu slouží příkaz ResetForm(‘název formuláře’). Za něj a dva středníky opět napíšete příkaz Navigate(‘název cílové obrazovky’). V náhledu aplikace opět můžete funkčnost vyzkoušet.

Školení Power Apps

Pokud by vás zajímalo více z Power Apps připravili jsme školení pro začátečníky i pokročilé nebo individuální školení na míru. Podívejte se na naší nabídku školení, ze které si vybere každý.

Naše minisérie článků

Zajímá vás, co dalšího lze v Power Apps nastavit a jak dále aplikaci tvořit. Sledujte naši minisérii článků, kam pravidelně přidáváme další články o Power Apps.

Napsat komentář