Tento dokument stanovuje obchodní podmínky společnosti CloudForce s.r.o., IČ: 03905209, se sídlem Nad Lesním divadlem 1214/4, Braník, 142 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239706 pro poskytování zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu www.do365.cloud.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem jako podnikatelem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „uživatel“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím webových stránek poskytovatele. Webové stránky poskytovatele jsou umístěny na webovém hostingu společnosti WEDOS Internet a.s. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba uživatele je také podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti uživatele.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky poskytovatele www.DO365.cloud (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. V rámci využívání webové stránky poskytovatel umožňuje vyhledávání, informace o produktech, informační články, prodej elektronických knih (e-booků), video tutoriálů, online školení, online IT služeb, licencí Microsoft 365 a Dynamics 365, digitalizovaných článků a návodů, zábavné, výukové a další služby.
 3. Správcem veškerého elektronického obsahu (e-knihy, video-tutoriály, e-návody atd.) na stránce www.DO365.cloud, je společnost CloudForce s.r.o., IČ: 03905209, se sídlem Nad Lesním divadlem 1214/4, Braník, 142 00 Praha 4. Dotazy a reklamace na CloudForce s.r.o. můžete zasílat na email info@cloudforce.cz, případně kontaktujte infolinku na tel. čísle +420 739 152 960 (pracovní dny 8:00 – 16:00 hodin).
 4. Služby webového rozhraní může využívat právnická nebo fyzická osoba, způsobilá ke všem právům a povinnostem, ale i osoba nezletilá pod dohledem svých zákonných zástupců a s jejich souhlasem.
 5. Za službu se považují položky uvedené v následujících kategoriích:
  1. E-book – zpřístupnění elektronické knihy/e-booku/e-návodu prostřednictvím emailu, jehož je elektronická kniha/e-book/e-návod přílohou a opatřeného bezpečnostními prvky, které umožňují uživateli knihu zobrazit a číst
  2. IT služby: Konzultace Microsoft 365, Školení Microsoft 365, Aktivace prostředí Microsoft 365, Migrace do prostředí Microsoft 365
  3. Poskytnutí aplikace

Za tyto službu platí uživatel poskytovateli úplatu. Za službu se nepovažují odkazy na videa vedoucí na nákup na webu seduo.cz.

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Pro využívání služeb on-line obchodu se uživatel musí zaregistrovat.
 2. Při registraci na webové stránce a při využívání služeb poskytovatele je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při používání aplikací jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele ani za zapomenutí těchto údajů.
 4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel není zodpovědný za zneužití účtu uživatele.
 5. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní prostřednictvím webových stránek www.DO365.cloud. Ve svém uživatelském rozhraní najde uživatel informace o svých nákupech (dále jen „uživatelský účet“).
 6. Poskytovatel může omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu na webových stránkách, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek), a to bez náhrady.
 7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.
 8. Uživatel není oprávněn nějakým způsobem maskovat nebo utajovat svou IP adresu nebo geografickou polohu.

APLIKACE V POWER PLATFORM (DÁLE JEN APLIKACE)

Nákupem aplikace získáváte aplikaci s funkcemi tak, jak jsou popsány a ukázány v detailu produktu. Aplikace běží ve vašem prostředí Microsoft 365.

Naše aplikace jsou vyvíjeny na základě MVP – minimum viable product, což znamená, že v aplikaci najdete všechny potřebné základní funkcionality, které jsou stejné pro všechny firmy. Pro každou firmu jsme pak schopni danou aplikaci rozšířit o další funkcionality, které potřebují pro jejich obor zaměření a své firemní procesy.

Níže uvedené kroky instalace jsou obsaženy v ceně aplikace. 

1. INSTALACE APLIKACE

 • Začíná ve společně domluveném termínu po úhradě celkové ceny aplikace.
 • Společně se spojíme a domluvíme se,
  • na který z vašich webů SharePointu aplikaci přeneseme,
  • u většiny aplikací je pro instalaci a běh aplikace vyžadován účet s licencí Microsoft 365 a příslušnými oprávněními.
 • Určení osob(y), které na straně zákazníka, po přenosu aplikace do prostředí M365, otestují funkčnost přenesené zakoupené verze aplikace.
  • Spojení se s osobami, které budou aplikaci testovat a prezentace nainstalované aplikace ve vašem prostředí M365.

Pokud z předchozího průběhu spolupráce vyplynou požadavky na úpravu aplikace (design, funkce, oprávnění a jiné…) následuje fáze implementace aplikace, která není obsažena v celkové ceně za aplikaci. 

2. IMPLEMENTACE APLIKACE

 • Určení veškerých přístupových oprávnění k dané aplikaci.
 • Finální nastavení aplikace.
 • Definice a realizace vašich požadavků na další funkcionality aplikace budou zaneseny do Excelovského souboru, který si budeme společně sdílet.
 • Analýza, vývoj, realizace a testování probíhá agilní metodou ve vzájemné spolupráci se zákazníkem.
 • V případě potřeby vyškolíme vaše uživatele.
 • A je to!

Výše zmíněné implementační práce nejsou součástí ceny za aplikaci a jsou účtovány podle počtu námi odvedených hodin a aktuální hodinové sazby. Fakturace probíhá vždy na konci měsíce na základě výkazu práce za daný měsíc. 

NÁKUP APLIKACE

Jakmile aplikaci zakoupíte prostřednictvím našeho e-shopu dorazí vám zálohová faktura. V případě zaplacení kartou vám obratem dorazí i konečná faktura, v případě zvolení jiného typu platby vám bude konečná faktura zaslána emailem do dvou pracovních dnů po připsání částky na náš účet. Více o platbě se dozvíte v oddíle uzavření smlouvy o poskytování služeb.

E-BOOKY A DALŠÍ ELEKTRONICKÉ MATERIÁLY

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ E-BOOKU

 • Zakoupený e-book odesíláme každému zákazníkovi zabezpečeným způsobem na jeho e-mail, který vyplnil při registraci do našeho e-shopu. E-book je na tento email vázaný a nelze jej jakkoli dál šířit, editovat či tisknout.
 • E-book vám po jeho zaplacení bude zaslán zabezpečeným způsobem nejpozději následující pracovní den. 
 • Pokud máte Microsoft 365 doporučujeme, poskytnout nám emailovou adresu, kterou se hlásíte do prostředí Microsoft 365. Díky tomu budete moct v rámci prostředí Microsoft 365 svůj e-book uložit a kdykoli jej otevřít ve Wordu či Wordu online.
 • Pokud Microsoft 365 účet nemáte, nevadí. Uveďte jakoukoli jinou emailovou adresu, kterou se chcete k e-booku přihlašovat. Jedinou nevýhodou bude, že nebudete e-book moc zobrazit ve Wordu ve vašem počítači. Jinak k e-booku budete moct přistupovat jednoduše prostřednictvím webového prohlížeče a rolovat v něm a číst v něm stejně jako ve Wordu na PC.

Podívejte se na návod, jak e-book od nás otevřít, až vám přijde do emailu námi zabezpečeným způsobem.

DALŠÍ INFORMACE

 1. Uživatel bere na vědomí, že elektronické materiály jsou chráněny autorským zákonem, zabezpečeny proti kopírování a šíření, a zavazuje se, že e-booky/e-knihy/e-návody (dále “e-materiály”) nebude modifikovat, nezneužije je a nebude je poskytovat dál, šířit ani realizovat takové kroky, které by měly za cíl narušit ochranu poskytovaných elektronických materiálů. Uživatel je zodpovědný za škodu, která takovýmto jeho chováním může vzniknout.
 2. Uživatel si je vědom toho, že e-materiály lze číst jen na technických zařízeních, které mají nezbytné softwarové vybavení pro využívání služeb, zejména aplikaci MS Word. Technické zařízení, zejména tzv. chytrý mobilní telefon, tablet, přenosný nebo nepřenosný počítač a další, musí být dostatečně technicky způsobilý provozu aplikace MS Word a pro některé procesy je vyžadováno dostatečné a stabilní připojení k internetové síti.
 3. Jestliže uživatel nemá nezbytné softwarové vybavení, poskytovatel nezodpovídá za nemožnost čtení díla.
 4. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet či nenávratně odebrat práva ke čtení e-materiálů, pokud uživatel poruší své závazky, zejména závazek elektronický materiál nemodifikovat, nezneužít, nešířit, a realizuje kroky vedoucí k narušení ochrany e-materiálu. Jestliže dojde k takovému zrušení uživatelského účtu, ztratí uživatel možnost přihlásit se do svého uživatelského rozhraní. Jestliže dojde k odebrání práv pro čtení e-materiálů ztratí uživatel možnost zobrazit si a číst e-materiál.

IT SLUŽBY

ONLINE ŠKOLENÍ

 • Zakoupením balíčku vybrané IT služby získáváte možnost vyčerpat zakoupený počet hodin v měsíci začínajícím první den po připsání platby na náš účet a končícím stejný den následujícího měsíce – tedy zakoupíte-li si balíček a platba přijde na náš účet 20.5.2023, pak máte možnost čerpat naše hodiny z tohoto balíčku od 21.5.2023 do 21.6.2023 včetně.
 • Jakmile obdržíme platbu, ozveme se vám abychom s vámi domluvili termín schůzky, který vám bude vyhovovat.
 • Schůzky probíhají online, prostřednictvím aplikace MS Teams. Odkaz na online schůzku vám vždy zašleme. Připojit se do online schůzky je snadné, stačí kliknout na odkaz ve schůzce.
 • Na první online schůzce si společně projdeme vaše požadavky, ukážeme si možnosti jejich realizace v našem prostředí a domluvíme se na způsobu jejich realizace.
 • Pokud zjistíme, že vyřešení vašeho problému bude trvat déle, než počet hodin, který jste si zakoupili, dohodneme se s vámi individuálně na způsobu jejich dořešení a dalším pokračování spolupráce.
 • Zakoupením školení získáváte možnost absolvovat školení v měsíci začínajícím první den po připsání platby na náš účet a končícím stejný den následujícího měsíce – tedy zakoupíte-li si balíček a platba přijde na náš účet 20.5.2023, pak máte možnost absolvovat školení od 21.5.2023 do 21.6.2023 včetně.
 • Jakmile obdržíme platbu, ozveme se vám abychom s vámi domluvili termín školení, který vám bude vyhovovat.
 • Školení probíhají online, prostřednictvím aplikace MS Teams. Odkaz na online schůzku vám vždy zašleme. Připojit se do online schůzky je snadné, stačí kliknout na odkaz ve schůzce.
MĚSÍČNÍ I ROČNÍ PŘEDPLATNÉ

LICENCE

Vzhledem k velkým výkyvům kurzu EUR není možné tento produkt zakoupit přes e-shop. Pokud chcete tuto licenci objednat, napište nám. Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1.  Webová stránka www.DO365.cloud obsahuje seznam e-materiálů a IT služeb nabízených poskytovatelem k zakoupení, a to včetně uvedení jejich ceny. Ceny IT služeb, aplikací a nabízených elektronických knih jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Veškerá prezentace e-materiálů nabízených poskytovatelem k využívání umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Smlouva o poskytování služeb vzniká mezi uživatelem a poskytovatelem registrací či provedením nákupu.
 4. Při objednávání služeb a e-materiálů poskytovatel pracuje s údaji uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou poskytovatelem považovány za správné a uživatel za jejich správnost zodpovídá.
 5. Nabídka využívání služeb a e-materiálů a jejich ceny zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Cena e-materiálů a služeb se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku.
 6. Uživatel si může v nákupním košíku zvolit způsob platby. Uživatel uhradí uvedenou částku prostřednictvím brány Go-pay, platební či kreditní kartou, bankovním online převodem nebo bankovním převodem. Platba kartou je podmíněna povolenými platbami na internetu u banky či poskytovatele platebních služeb, který uživateli platební kartu vydal.
 7. Bankovní online převod je rychlý platební nástroj pomocí internetového bankovnictví uživatele, které musí být aktivní od banky, kterou uživatel využívá pro platbu. Uživatel je následně přesměrován do svého internetového bankovnictví, kde je mu automaticky vygenerován příkaz k úhradě konkrétní částky. Po autorizaci uživatelem dojde ke schválení transakce bankou uživatele a předání informace do webových stránek Poskytovatele.
 8. Bankovní převod je klasický standardní bankovní převod, kdy je uživatel vyzván k zaplacení převodem z účtu na účet Poskytovatele a k tomu jsou mu zobrazeny všechny potřebné informace, jako číslo bankovního účtu Poskytovatele, částka, variabilní symbol apod.
 9. Všechny výše popsané platební nástroje Poskytovatel používá pomocí dalších finančních institucí, partnerů, kteří zprostředkovávají platební transakce, ať už jde o poskytovatele platebních služeb, banky, mobilní operátory apod. Poskytovatel zakoupené e-materiály a další zakoupené e-služby zpřístupní nejpozději následující pracovní den, kdy je o realizaci a průběhu platby informován těmito partnery, což je obvykle online okamžitě po připsání peněžních prostředků na účet Poskytovatele.
 10. Po kliknutí na tlačítko objednat vám dorazí zálohová faktura do emailu. V případě zaplacení kartou vám obratem dorazí i konečná faktura, v případě zvolení jiného typu platby vám bude faktura zaslána emailem do dvou pracovních dnů po připsání částky na náš účet.
 11. Poskytovatel prohlašuje, že platební služby pro jednotlivé platební metody, konkrétně platby pomocí platební brány Go Pay zajišťuje pro poskytovatele společnost GoPay s.r.o., IČ: 26046768 se sídlem Planá 67, Planá – 370 01, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030. Platební metodu online bankovní převod zajišťuje také GoPay s.r.o. Případné reklamace a dotazy na platební transakce může uživatel směřovat přímo na GoPay s.r.o., prostřednictvím telefonické linky +420 840 818 918  (po-pá 08 – 16h) nebo pomocí emailové podpory na adrese podpora@gopay.cz  , či písemně na adresu sídla. Uživatel se může obrátit také přímo na poskytovatele a jeho technickou podporu, telefon: +420 739 152 960 (pracovní dny 8 – 16 hodin), email: info@cloudforce.cz . Aktuální kontakty jsou vždy uvedeny v záhlaví e-shopu.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Služby poskytované poskytovatelem můžou být využívané jen k zákonným účelům. Veškerá činnost, která je vykonávána v rozporu s legislativou České republiky, je zakázaná. V případě zjištění jakýchkoliv závad je uživatel povinen ihned informovat poskytovatele.
 2. Uživatel není oprávněn podnikat jakékoliv kroky, které by mohly mít negativní dopad na provoz webových stránek nebo webového hostingu.
 3. Uživatel se zavazuje, že se nebude snažit prolomit ochranu autorských práv a další předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví.
 4. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu a elektronických materiálů, měnit, upravovat či jinak zasahovat do webu nebo elektronických materiálů.
 5. Uživatel si je vědom, že nemůže šířit získané e-materiály, a pokud tyto materiály rozšíří, je zodpovědný za škodu a může po něm být vymáhána náhrada způsobené škody.
 6. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou obsaženy v ustanoveních § 20e až § 20y zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Subjektem mimosoudního řešení takovéhoto spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce (dále „ČOI“). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Náležitosti návrhu jsou obsaženy v § 20n zák. č. 634/1992 Sb. Spotřebitel může podat návrh u ČOI nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení sporu může skončit uzavřením dohody stran sporu, nebo jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na sporu, nebo smrtí resp. zánikem strany sporu, nebo marným uplynutím lhůty 90 dnů od zahájení sporu, nebo odmítnutím návrhu ze strany ČOI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Jak podnikatel zpracovává osobní údaje spotřebitele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších změn.

2. Podnikatel jako prodávající odpovídá spotřebiteli jako kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména podnikatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které podnikatel nebo výrobce popsal
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

4. Práva z vadného plnění může uživatel uplatňovat poštou na adrese CloudForce s.r.o., Nad Lesním divadlem 1214/4, 142 00 Praha 4 – Braník, prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: +420 739 152 960 (pracovní dny 8:30-16:00) nebo e-mailem info@cloudforce.cz. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (§ 1823 NOZ)

 1. V souladu s ustanovením § 1823 NOZ začne poskytovatel služeb s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti uživatele učiněné v textové podobě.
 2. Uživatel svou objednávkou souhlasí, aby s poskytováním plnění bylo započato u e-materiálů nejpozději následující pracovní den a plnění IT služeb a online školení po vzájemné dohodě termínu, a tedy plnění je poskytnuto ze strany poskytovatele po připsání příslušné platby. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Započatým plněním se rozumí poskytnutí zpřístupnění zakoupeného obsahu, respektive odesláním emailu se zakoupenými soubory a odvedením zakoupené IT služby, online školení.
 3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, uživatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů a tato lhůta začne běžet ode dne uzavření smlouvy a u kupní smlouvy od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky . Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může uživatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Pokud spotřebitel obdržel zboží, zboží musí být podnikateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li uživatel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí podnikatel peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je podnikatel od uživatele přijal. Podnikatel je taktéž oprávněn vrátit peněžité prostředky jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím (podnikatelem) jako dárcem a kupujícím (spotřebitelem) jako obdarovaným uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu podnikateli vrátit poskytnutý dárek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Podnikatel si vyhrazuje právo tyto obchodní kdykoliv měnit anebo doplnit. Změny nebo doplňky těchto podmínek vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.DO365.cloud.
 2. Registrací spotřebitel zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s obchodními podmínkami podnikatele jako poskytovatele.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2019.

Příloha: Vzor formuláře – Odstoupení od smlouvy

Příloha: Vzor formuláře – Reklamace