Nákupem aplikace získáváte aplikaci s funkcemi tak, jak jsou popsány a ukázány v detailu produktu. Aplikace běží ve vašem prostředí Microsoft 365.

Naše aplikace jsou vyvíjeny na základě MVP – minimum viable product, což znamená, že v aplikaci najdete všechny potřebné základní funkcionality, které jsou stejné pro všechny firmy. Pro každou firmu jsme pak schopni danou aplikaci rozšířit o další funkcionality, které potřebují pro jejich obor zaměření a své firemní procesy.

Níže uvedené kroky instalace jsou obsaženy v ceně aplikace. 

INSTALACE APLIKACE

 • Začíná ve společně domluveném termínu po úhradě celkové ceny aplikace.
 • Společně se spojíme a domluvíme se,
  • na který z vašich webů SharePointu aplikaci přeneseme,
  • u většiny aplikací je pro instalaci a běh aplikace vyžadován účet s licencí Microsoft 365 a příslušnými oprávněními.
 • Určení osob(y), které na straně zákazníka, po přenosu aplikace do prostředí M365, otestují funkčnost přenesené zakoupené verze aplikace.
  • Spojení se s osobami, které budou aplikaci testovat a prezentace nainstalované aplikace ve vašem prostředí M365.

Pokud z předchozího průběhu spolupráce vyplynou požadavky na úpravu aplikace (design, funkce, oprávnění a jiné…) následuje fáze implementace aplikace, která není obsažena v celkové ceně za aplikaci. 

IMPLEMENTACE APLIKACE

 • Určení veškerých přístupových oprávnění k dané aplikaci.
 • Finální nastavení aplikace.
 • Definice a realizace vašich požadavků na další funkcionality aplikace budou zaneseny do Excelovského souboru, který si budeme společně sdílet.
 • Analýza, vývoj, realizace a testování probíhá agilní metodou ve vzájemné spolupráci se zákazníkem.
 • V případě potřeby vyškolíme vaše uživatele.
 • A je to!

Výše zmíněné implementační práce nejsou součástí ceny za aplikaci a jsou účtovány podle počtu námi odvedených hodin a aktuální hodinové sazby. Fakturace probíhá vždy na konci měsíce na základě výkazu práce za daný měsíc.